Anisch

Immobilien

Hypotheken zu günstigem Zins. 

 

Hypotheken
Zinsen

Swiss இல் அங்கீகாரம் பெறப்பட்ட பல வங்கி நிறுவனத்துடன்  இணைந்து பணியாற்றுகிறோம்  என்பதை அன்புடன் அறியத்தருகின்றோம் 

shutterstock_104804252 Haus 1
shutterstock_557515945
shutterstock_1110160643 Haus5
shutterstock_719380897
shutterstock_1035922564
shutterstock_212528419
Anisch immo (3)
shutterstock_191063657
shutterstock_631767218

எமது தாயகஉறவுகள் எமது தாயகத்தில் சொந்த வீட்டில் வாழ்ந்தவர்கள்  என்பது எமக்கு தெரிந்ததே,ஆகவே அதேபோன்று இங்கும் தங்களுக்கு என்று ஒரு சொந்த வீட்டில் வாழ வேணும் என்பதை நாம் அறிவோம் .ஆகவே எமது உறவுகளுக்கு நீங்கள் சொந்த வீட்டில் வாழ்வதுக்கான  ஏற்ப்பாடுகளை  Anisch Immo AG செய்து தருகின்றது .

shutterstock_347068565.jpg

Swiss இல் வீடு வாங்குவதற்கான முதலீடு தொகை  20% வீதம்  இதில்  10% வீதம்  Pension எடுக்கலாம் , மிகுதி  10% வீதத்துக்கான  தொகையை எமது நிறுவனம் ஏற்பாடுகளை செய்து தருகின்றது 

Hau29
shutterstock_392824597
shutterstock_78958600
shutterstock_39155326 Haus 10
shutterstock_67533427
Haus2
shutterstock_661743883
shutterstock_1106796800 Hus 5
shutterstock_538647559

Hypothek இக்கு தேவையான ஆவணங்கள் -

-

kol4.jpg

நீங்கள் வீடு உள்ளவர்களா

உங்களுக்கு   Privat Credite உள்ளதா 

அத்துடன் Hypothek முடிவதற்கு இன்னும் 2 வருடம் இருப்பின் உங்களுக்கான புதிய வட்டி வீதத்துடன்  உங்கள்    Privat Credite  வீட்டுக்கடன் உடன் சேர்த்து செய்து தரப்படும்

shutterstock_516648415 Haus 9.jpg

உங்கள் கனவை நாம் நனவாக்குகின்றோம்

Aniach Immo AG

உங்கள் வீடு கடன்காலம் முடிவதற்க்கு 2 வருடத்துக்கு உள் இருப்பின் அதை இப்பவே குறைந்த வட்டி வீதத்துக்கு மாத்தி கொள்ளலாம் 

shutterstock_74364613
shutterstock_231403093
shutterstock_72139237
Anisch Immo (9)
shutterstock_125705045
shutterstock_114429970
shutterstock_78882730
Anisch Immo (10)
shutterstock_107648306
Anisch Immo (6)
shutterstock_631767200
shutterstock_481504906 Haus 2.jpg